DOKUMENT

Här har vi samlat i branschen vanligast förekommande avtal samt affärskoder och samverkansreglerna med tillhörande informationsdokument. Swedish Labtech har även tagit fram eget material inom våra olika fokusområden som finns tillgängliga här.

AVTAL & MALLAR

UPPHANDLING

KOMMUNIKATION

AFFÄRSKODER

UTSTÄLLNING

MEDTECH EUROPE

SAMVERKANSREGLER

SERVICE

DIVERSE