top of page
Avtal & mallar

Nedan återfinns olika typer av avtal och allmänna bestämmelser som berör den laboratorietekniska branschen. 

Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentliga sektorn

ALOS 05 (sv)
Kommentarer ALOS 05
ALOS 05 (eng)
Commentary ALOS 05

Innan Swedish Labtech bildades var delar av nuvarande Swedish Labtech en del av branschföreningen IM-föreningen (nuvarande Svensk Elektronik) som arbetat fram villkoren nedan.

 

Allmänna leveransbestämmelser

IML 2009 (sv)
IML 2009 (eng)

 

Allmänna bestämmelser för leverans och montage och annan utrustning

IMM 91

 

Hyresavtal

IHM 94

 

Allmänna villkor för nyttjanderätt till programvara

IMN 90

 

Rätt att kopiera programvara

IMN-KOP

 

Allmänna villkor för nyttjanderätt till källkod

IMN-KÄLL

 

Rätt att upplåta nyttjanderätt

IMN-UPP

 

Serviceavtal

IMS 94

 

Underhållsavtal

LABU12

bottom of page