Work Desk
SERVICE

SERVICE & GARANTI

För att säkertställa kvalitetskontroller och underhåll sker på laboratorier har följande rekommendationer för service och underhåll för landets laboratorier tagits fram av branschen.