top of page
Image by Scott Graham
UPPHANDLING

POLICYDOKUMENT

Vägledning för god inköpsprocess för upphandling till laboratorieverksamhet.

För att öka förståelsen mellan upphandlande myndigheter och våra medlemsföretag och underlätta och bidra till goda affärer för alla parter har denna vägledning tagits fram. 

bottom of page