top of page
Utställning

REKOMMENDATIONER VID UTSTÄLLNING

Syftet med detta dokument är att ge vägledning till arrangörer av konferenser och utställningar samt ge Swedish Labtechs medlemsföretag underlag för beslut om deltagande.

Rekommendationer vid utställning

 

CHECKLISTA - UPPSTARTSMÖTE

Vid våra möten med arrangörerna är det många olika delar som ska diskuteras igenom tillsammans - som vägledning och underlag vid dessa möten har denna lista tagits fram.

Checklista - uppstartsmöte

 

UTVÄRDERINGSENKÄT

För utvärdering av de utställningar och andra konferenser där våra medlemsföretag deltar har vi tagit fram en enkät som utställande företag besvarar. Resultaten kommuniceras därefter både internt och med arrangörerna. 

Enkäten (inlogg krävs)

bottom of page