DIVERSE

REGULATORY AFFAIRS

I detta nyhetsbrev har Roschier Advokatbyrå sammanställt nyheter inom det regulatoriska området som rör vår bransch.

BIOBANKSGUIDE

- För tillgång till prov för forskning och klinisk prövning

Swedish Labtech, Swedish Medtech, Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och SwedenBio är anslutna till samarbetsorganet Biobank Sverige vars uppgift är att stödja biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv. Biobank Sveriges roll är bl.a. att vidareutveckla en gemensam, förbättrad och långsiktigt hållbar nationell biobanks­infra­struktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv med de bästa förutsättningar för både nationellt och internationellt samarbete. Biobank Sverige arbetar även för att underlätta tillämpningen av biobankslagen.

Biobank Sverige
Biobanksguide

Narkotikaprekursorer

Swedish Labtech samverkar med Läkemedelsverket, Tullverket, Polisen, Kemikalieinspektionen och KTF Kemisk Tekniska Företagen för förhindrade av att kemikalier används för olaglig tillverkning av narkotika.

Det finns i huvudsak två sätt att förhindra att kemikalier används för olaglig framställning av narkotika:
att lagstifta mot tillgängligheten av vissa kemikalier samt att ha ett väl fungerande samarbete mellan myndigheter och kommersiella aktörer i kemikaliebranschen.

Flera av de kemikalier som används för tillverkning av narkotika är reglerade i inter­nationella konventioner och lagstiftningar. Efterlevnaden av dessa är viktig för att nå resultat. Internationella erfarenheter har också visat att en frivillig samverkan mellan kemikaliebranschens öretag och myndig­heterna är den effektivaste metoden för att minska risken för olaglig nvändning av kemikalier i narkotikalaboratorier. En sådan samverkan måste bygga på ett ömsesidigt förtroende och vara till gagn för alla parter.

Lagar och förordningar är nödvändiga för att reglera kontrollen av kemikalier och narkotika. Men för att förhindra uppkom­sten av olagliga narkotikalaboratorier behövs också ett personligt och genuint engagemang från människor i branschen.

Information om Narkotikaprekusorer