upphandling

POLICYDOKUMENT

Vägledning för god inköpsprocess för upphandling till laboratorieverksamhet.

För att öka förståelsen mellan upphandlande myndigheter och våra medlemsföretag och underlätta och bidra till goda affärer för alla parter har denna  vägledning tagits fram. 

fråga oss!

Har du en fråga som rör offentlig upphandling? Kontakta oss så hjälper vi dig!