top of page
OM OSS

Vi är branschorganisationen för företag inom diagnostik, laboratorieutrustning, analys och bioteknik. Föreningen har 80 medlemsföretag, vilka står för mer än 80 procent av omsättningen i branschen.

Vi arbetar aktivt med de frågor som är av gemensamt intresse för företagen och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen. Ett nära samarbete mellan hälso- och sjukvården, forskningen, industrin och branschen är av största vikt och ger ett betydande mervärde, ökad säkerhet samt en hög effektivitet. Vår verksamhet riktar sig både internt till medlemmar och externt till medlemmarnas kunder och andra intressenter.

49596440-17B4-4646-AF74-71433C9F6F5B.jpe
VÅR VISION

En framstående laboratoriebransch för livskvalitet och hållbar framtid!

VÅR MISSION

Swedish Labtech agerar i frågor som medlemsföretagen inte har möjlighet att driva på egen hand. Vi driver branschens utveckling genom att synliggöra nyttan av laboratorietekniska metoder/analyser och ökad användning av innovativa lösningar. Genom samverkan med branschens aktörer skapar vi bättre upphandlingsklimat och villkor för företagen i branschen. Som en självklar part påverkar vi proaktivt beslutsprocesser gentemot bl.a. myndigheter, beslutsfattare och näringsliv.

SWEDISH LABTECH

5C686002-F4F1-49E3-9D15-EA4080B572C3.jpe
OM BRANSCHEN

Swedish Labtech verkar inom forskning, diagnostik, tillverkningsindustri, laboratorieanalys och sjukvård. Våra medlemmar utvecklar, tillverkar och säljer laboratorieinstrument, reagens, kemikalier och komponenter för dessa sektorer. Gemensamt mål för branschens aktörer är att förbättra livskvaliteten i vårt samhälle.

 

Våra kunder finns inom läkemedels-, bioteknik-, miljöteknik- och kemisk industri, samt i forskning och IVD-diagnostik på sjukhus, i primärvård, på universitet, statliga institut och hos privata aktörer. 

 

Exempel på kundsegment

  • Utbildning: laboratorier inom skolor och universitet.

  • Akademisk forskning: på universitet, högskolor och sjukhus.

  • Industriell forskning: laboratorier inom läkemedel, bioteknik, gruv-, trä-, livsmedels-, kemisk industri och materialteknik.

  • Klinisk diagnostik: laboratorier på sjukhus som t.ex. mikrobiologi, klinisk kemi, immunologi, blodcentraler.

  • Biobanker.

  • Patientnära och självtester: utförs av vårdcentraler, läkarpraktiker eller av patienten själv.

  • Kontroll/analyslaboratorier: privata, kommunala och statliga, t ex hygienkontroll/analys i vattenverk, reningsverk, på sjukhus, inom livsmedelsproduktion, kontroll av miljöfarliga substanser och råvaror, produktionsprocesser och färdigprodukt.

  • Industriell produktion: fermentationsprocesser, antikroppsproduktion, vaccinframställning, sterilisering, rengöring och desinfektion samt utrustning.

bottom of page