OM OSS

Vi är branschorganisationen för företag inom diagnostik, laboratorieutrustning, analys och bioteknik. Föreningen har 80 medlemsföretag, vilka står för mer än 80 procent av omsättningen i branschen.

Vi arbetar aktivt med de frågor som är av gemensamt intresse för företagen och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen. Ett nära samarbete mellan hälso- och sjukvården, forskningen, industrin och branschen är av största vikt och ger ett betydande mervärde, ökad säkerhet samt en hög effektivitet. Vår verksamhet riktar sig både internt till medlemmar och externt till medlemmarnas kunder och andra intressenter.

VÅR vision

Livskvalitet och hållbar framtid!

VÅR MISSION

Tillsammans med våra medlemmar driver vi branschens utveckling genom att synliggöra nyttan av laboratorieverksamheten. Vi är en självklar diskussionspartner som proaktivt påverkar beslutsprocesser för bl.a. myndigheter, politiker och specialistföreningar. Genom samverkan i föreningen når vi bättre resultat än vad enskilda företag kan åstadkomma på egen hand!

OM BRANSCHEN

Laboratorieteknik omfattar produkter och tekniker som används för att göra analyser och ställa diagnoser. Inom sjukvården, hjälper laboratorieprover till att ställa snabba och säkra diagnoser, så att sjukvårdspersonal kan sätt in rätt behandling för att tillfoga patienten så lite obehag som möjligt och inte alltför sällan, rädda liv. Ändå är det bara ca fyra procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna som går till laboratorieverksamheten.

Inom den tunga industrin används analysinstrumenten flitigt. Mindre än ett gram av fel ämne kan skapa produktionsproblem till en kostnad på många miljoner kronor. Ett snabbt och tillförlitligt analysinstrument garanterar kontinuerlig produktion och hög kvalitet på slutprodukten.

Miljöpåverkan, har under de senaste åren diskuterats flitigt i media. Sverige är inte heller förskonat även om vi aktivt arbetar för att minska våra egna utsläpp. Genom återkommande provtagningar upptäcks utsläpp och föroreningar i ett tidigare stadium, vilket innebär att åtgärder snabbare kan sättas in för att undvika större miljökatastrofer.

Genom analys och diagnostik får man svar som ökar effektiviteten och kvaliteten. Dessutom sparas tid, pengar och lidande. Ju fortare man vet, desto snabbare åtgärder kan vidtas, vilket gör det billigare och bättre för alla.

DIAGNOSTIK - BRON TILL KUNSKAP