AVGIFTER

Medlemsavgift: 500 kr

Serviceavgift (avdragsgill):

0-1 mkr         1 % av årsomsättningen, minimum 4 700 kr
1-10 mkr       17 600 kr       
11-20 mkr     24 700 kr       
21-50 mkr     31 600 kr
51-100 mkr   37 100 kr       
101-200 mkr 44 100 kr       
> 200 mkr     60 100 kr

Medlemsansökan

Tack för din ansökan! Vi återkopplar snarast.