top of page
AVGIFTER

Medlemsavgift: 600 kr

Serviceavgift (avdragsgill):
0-1 mkr         1 % av årsomsättningen, minimum 5 900 kr
1-10 mkr       22 000 kr
11-20 mkr     30 900 kr       
21-50 mkr     39 800 kr
51-100 mkr   48 700 kr       
101-200 mkr 57 600 kr  
201-300 mkr 75
 200 kr      
> 301 mkr     88 700 kr

Medlemsansökan

Tack för din ansökan! Vi återkopplar snarast.

bottom of page