top of page

Som medlem i Swedish Labtech har du tillgång till ett professionellt och branschspecifikt nätverk som tillsammans påverkar hela branschen. Läs mer nedan om vad du som medlem får och kan engagera dig i.Swedish Labtech bevakar och informerar löpande om lagar och direktiv som berör branschen, så väl nationellt som på internationell nivå. Vi har ett brett kontaktnät med aktörer inom och utom branschen, samt med myndigheter och forskningsinstitut och arbetar kontinuerligt med affärsetiska frågor. Förutom den egna framtagna affärskoden är Swedish Labtech part i Överenskommelsen om Samverkansregler med bl.a. SKL. Swedish Labtech arbetar aktivt med de frågor som är av gemensamt intresse för företagen och verkar på olika sätt för att skapa bättre förutsättningar för branschen. Genom samverkan i föreningen når vi resultat som är svåra för enskilda företag att åstadkomma på egen hand.

Fist Pound
FÖRMÅNER

Juridisk rådgivning
Nätverk i branschen
Lönestatistik
Utställningar och konferenser
Bevakning av lagar och direktiv
Rådgivning och stöd kring offentlig upphandling
Branschanpassade kurser och kompetensutveckling
Fördelaktiga rabattavtal
Prenumeration på Life Science Sweden med Kemivärlden till halva priset

bottom of page