top of page

Fokusområden

För att tillvarata våra medlemsföretags olika intressen har vi olika fokusområden med tillhörande grupper där vi behandlar specifika ämnen och sakfrågor. Är du intresserad av att engagera dig i någon av våra fokusgrupper? Kontakta oss så berättar vi mer!

Microscope
Image by Scott Graham

Upphandling

Gruppen arbetar med att förbättra upphandlingsmiljön i branschen och skapa konstruktiv dialog med kunder och andra intressenter. Gruppen har regelbundna dialogmöten med Sveriges Samordnande Upphandlare (SUSU) samt upphandlingschefer och andra offentliga parter som berörs av vår bransch. Gruppen arbetar i nära samarbete med E-handelsgruppen.

Image by Raphael Nogueira

E-HANDEL

Gruppen arbetar för utveckling av branschens användning och synkronisering av e-handelssystem vid upphandling samt för standardisering och framtagande av modell för produktkatalogisering i branschen. Gruppen arbetar i nära samarbete med Upphandlingsgruppen.

Image by Camila Ferrari

Utställning

Gruppen arbetar med att förbättra upphandlingsmiljön i branschen och skapa konstruktiv dialog med kunder och andra intressenter. Gruppen har regelbundna dialogmöten med Sveriges Samordnande Upphandlare (SUSU) samt upphandlingschefer och andra offentliga parter som berörs av vår bransch. Gruppen arbetar i nära samarbete med E-handelsgruppen.

Image by Debby Hudson

KOMMUNIKATION

Gruppen arbetar för att skapa effektiva vägar för extern och intern kommunikation och dialog samt att ta fram informations- och marknadsföringsmaterial om Swedish Labtech. Gruppen ansvarar även för våra aktiviteter på sociala medier.

824AF6FF-B04D-4041-9500-A0D019858410.jpe

ANALYS

Gruppen arbetar för att tillvarata analysföretagens (icke-IVD) intressen genom att bl.a. främja lämpliga utställningar för gruppens medlemmar samt verka för att en användbar försäljningsstatistik samlas in.

C1921B20-C9E0-43DF-9DCB-BA33CFF849F5.jpe

SERVICECHEFFER

Gruppen driver kvalitets- och underhållsfrågor på laboratorier med mål att lyfta värdet och vikten av service. Gruppen har tagit fram rekommendationer för service och underhåll för landets laboratorier. Gruppen består av två arbetsgrupper - Universitetsgruppen och Service & Garanti-gruppen.

Image by Brooke Cagle

UTBILDNING

Gruppen tar fram relevanta ämnen och uppslag för kompetensutveckling för våra medlemsföretag. Fokus ligger på ämnen inom offentlig upphandling, IVDR, public relations och ledarskap. Är du medlem och har något specifikt önskemål på utbildning - kontakta oss gärna!

Image by Tingey Injury Law Firm

REGULATORY & COMPLIANCE

Gruppen arbetar med juridiska och regulatoriska frågor - både nationellt och internationellt och verkar för att kommunicera branschens ståndpunkt i regulatoriska frågor. Gruppen arbetar i nära samabete med bl.a. Läkemedlesverket, Medtech Europe, Swedish Medtech och Socialstyrelsen.

0EE87E19-9097-4AA3-BF34-67B7C1C3394B.jpe

LABTECH FORUM

Gruppen arbetar för att höja diagnostikens samhällsekonomiska värde och image och har skapat en samlingsplats som kallas Labtech Forum - en seminariedag i diagnostikens tecken som vänder sig till beslutsfattare, sjukhus och landstingsdirektörer samt polikter som berörs av vår bransch.

Image by Christina @ wocintechchat.com

VD & COUNTRY MANAGERS

För våra VD:ar och Country Managers anordnar vi nätverksträffar med workshops och seminarier i relevanta ämnen. Forumet fungerar även som plattform för diskussioner om gemensamma utmaningar i branschen.

808CA2B8-E538-4BE8-A1B0-37C45992BA2B.jpe

REKRYTERING

Gruppen arbetar med värvning av nya medlemmar och partners till Swedish Labtech och arbetar även med frågor kring medlemskapets innehåll utifrån våra medlemmmars behov och önskemål. Tipsa oss gärna om du känner någon som borde vara med i Swedish Labtech!

SWEDISH LABTECH

Vill du gå med i en fokusgrupp? Tveka inte på att kontakta oss!

bottom of page