43470FE5-EC48-41F9-8D62-29D3B6ADF7E1.jpe

Labtech partners

Våra Labtech Partners ingår i vårt branschnätverk och deltar i våra aktiviteter och bidrar med sin kunskap på olika sätt - ett värdefullt samabete för alla parter och en stor tillgång för Swedish Labtech och våra medlemsföretag!

Bedriver ni verksamhet inom eller gentemot vår bransch eller som kan vara intressant för vår bransch - t ex inom akademi, juridik, ekonomi, PR m.fl. och är intresserade av att bli vår partner? Kontakta vår VD Therese Hazelius så berättar hon mer om partnerskapet.

BOKWALL RISLUND ADVOKATBYRÅ

Bokwall Rislund Advokatbyrå är en högspecialiserad advokatbyrå. De fokuserar helt på konkurrensrätt, upphandlingsrätt och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning.

Merparten av deras tjänster utgörs av komplex juridisk rådgivning som utförs av marknadsledande advokater med lång erfarenhet och omfattande branschkunskap.


Kontakt: Lina Håkansson Kjellén

85635291-cBPhk.jpg