top of page
43470FE5-EC48-41F9-8D62-29D3B6ADF7E1.jpe

Labtech partners

Våra Labtech Partners ingår i vårt branschnätverk och deltar i våra aktiviteter och bidrar med sin kunskap på olika sätt - ett värdefullt samabete för alla parter och en stor tillgång för Swedish Labtech och våra medlemsföretag!

Bedriver ni verksamhet inom eller gentemot vår bransch eller som kan vara intressant för vår bransch - t ex inom akademi, juridik, ekonomi, PR m.fl. och är intresserade av att bli vår partner? Kontakta vår VD Therese Hazelius så berättar hon mer om partnerskapet.

VÅRA PARTNERS

CIRIO

Cirio är en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer med spetskompetens inom bland annat operativ juridik, transaktioner och tvister, samt inom växande innovativa områden såsom life science, digitalisering och förnybar energi. Hos Cirio är förståelsen hög för att affärsjuridik är en del av en större kontext, samt att en djupgående insikt i såväl affären som omvärldens förändringar är en förutsättning för framgång. Genom att placera juridiken i sitt sammanhang är byråns målsättning att hjälpa våra klienter till framgång och samtidigt bidra till att forma den juridiska infrastrukturen för framtidens näringsliv och samhälle. Cirio har ett stort internationellt nätverk och nära samarbete med oberoende byråer över hela världen.

 

Kontakt: Hanna Tilus

3.png

PREVAS

Prevas är ett teknikkonsultföretag och designhus med fokus på teknikutveckling och kvalitetssäkring. Prevas har ca 30 års erfarenhet av att leverera tjänster och utveckling av analys-, diagnostik-, IVD och MD instrument, enheter och system.
 

Prevas har utvecklingstjänster inom mjukvara, mekanik, elektronik, projektledning, regulatorisk rådgivning, UX, industridesign och ergonomi för alla faser av en produkts livscykel, dvs från koncept och innovationer till produktionsstart och processvalidering, samt produktunderhåll. Prevas är certifierat enligt ISO9001, ISO 13485 och följer IEC 62304. 

 

Kontakt: Robert Tönhardt

prevas.png

QADVIS

QAdvis AB är ett konsultbolag som stödjer kunder, med In Vitro Diagnostiska medicintekniska produkter, genom hela den regulatoriska livscykelprocessen grundat i en djup kunskap och långvarig erfarenhet kring regelverk, standarder, guidelines samt kring effektiva arbetsmetoder och best practices.

Våra tjänster omfattar bland annat

  • Stöd kring kvalitetssystem och effektivisering av kvalitetsprocesserna

  • Regulatorisk strategi

  • Internrevisioner

  • Risk management

  • Teknisk dokumentation enligt MDR och IVDR

  • Expertis kring medicinteknisk mjukvara och mjukvaruriskhantering

  • Klinisk strategi, klinisk evidens, klinisk utvärdering och prestandautvärdering

  • Validering av processer, metoder, instrument och kvalitetsrelaterad mjukvara

  • Globala produktregistreringar

  • Utbildningar, både interna och öppna kurser

 

Kontakt: Emma Axelsson

QAdvis_logo_rgb.jpg

BOKWALL RISLUND ADVOKATBYRÅ

Bokwall Rislund Advokatbyrå är en högspecialiserad advokatbyrå. De fokuserar helt på konkurrensrätt, upphandlingsrätt och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning.

Merparten av deras tjänster utgörs av komplex juridisk rådgivning som utförs av marknadsledande advokater med lång erfarenhet och omfattande branschkunskap.


Kontakt: Lina Håkansson Kjellén

85635291-cBPhk.jpg

MAGNUS JOSEPHSON

Tror du att majoriteten av de offentliga upphandlingar ni är med i leder till ett bättre forskningsresultat? Används ert företags kunskaper på bästa sätt i de avtal som ni har med sjukhusen/labben? Om du svarar nej på dessa frågor bör du fundera på varför det är så och vad ni kan göra åt det.

Magnus Josephson arbetar med företags försäljning med fokus på hur offentlig sektor köper. Deras kunder har vunnit eller fått högsta poäng på sina anbud i upphandlingar värda sammanlagt 18,5 miljarder de senaste sex åren. De har upphandlat för drygt två miljarder de senaste tre åren. Deras förståelse för både säljarens och köparens perspektiv är nyckeln till att få försäljningen att öka och bli mer lönsam. Börja gärna med en utbildning men sen måste man ha en mer långsiktig plan. Kontakta oss så får vi se vad som kan bli ert nästa steg!

Kontakt: 
Magnus Josephson

85747410-0rX7q.jpg

THE LABYRINTH PUBLIC AFFAIRS

The Labyrinth är specialiserade på strategisk politisk rådgivning och Public Affairs och är idag en av de största byråerna inom sitt område i Sverige. The Labyrinth erbjuder tjänster genom uppdragets hela kedja; från kvalificerad research och analys till strategisk rådgivning och genomförandestöd. Möten mellan politik och näringsliv, workshops och strategiska bedömningar är vanliga inslag i leveranserna.

En nyckel till framgång är att projekten går i takt med kundens önskemål och möjligheterna till bra resultat. Genom samarbete inom deras nätverk erbjuder de kunder som efterfrågar angränsande tjänster en ”one-stop-shop”-lösning.

Kontakt: Joakim Kellner

27381899-HpdE6.png

PLANTVISION

Scandinavia’s leading consultants for realizing operational improvement. They specialize in helping customers realize greater value from operational change. They combine industry insight and digitalization expertise with project excellence.
 

Their customers improve their productivity and flexibility whilst maintaining high quality and compliance with regulations. They help to transform manufacturing, laboratory and quality operations using a customer-centric, integrated approach. To achieve this, they provide consulting and professional services together with the market’s most complete range of industry-leading solutions in this area. Since starting in 1999, they have delivered value in thousands of projects across Scandinavia and around the world.

Kontakt: 
Cecilia Fällman

89624736-67c8g.jpg

STRÖM & GULLIKSSON och ADVOKATBYRÅN GULLIKSSON

Advokatbyrån Gulliksson och patentbyrån Ström & Gulliksson har ett för Sverige unikt och långvarigt samarbete som innebär att kunderna får tillgång till såväl en europeisk patentbyrå som till en ledande advokatbyrå. Tillsammans kan de bägge byråerna erbjuda ett komplett utbud av tjänster inom patenträtt, immaterialrätt, tvistelösning och affärsjuridik, kombinerat med specialistkompetenser inom olika teknikområden och branscher. 

Kontakt: 
Peter Ekstedt

90733312-xRVYH.jpg

LIFE SCIENCE SWEDEN

By conducting independent journalism Life Science Sweden with Kemivärlden is well known for its high credibitity and the leading and most influential magazine in the Nordics focused on R&D, innovation, pharma, biotech, medtech, diagnostics, lab/analysis, healthcare, chemistry and business. Memebers of Swedish Labtech is offered a discounted subscription of the magazine. 

 

Kontakt: Maria Eriksson

91708746-lXQEv.jpg

CVZ JURIDIK

CvZ Juridik är en affärsorienterad juristbyrå med effektiva och affärsinriktade lösningar närmast hjärtat. Deras grundvärdering är att nyttan med jurister och juridiska tjänster ska vara fokus för arbetet och ska minska företagarnas risker och bidra till att skapa affärer. Deras tjänster tillhandahålls på ett pragmatiskt och tillgängligt sätt, för såväl stora och etablerade företag som för mindre snabbt växande bolag.

 

Kontakt: Alexander Clomén

94154226-cqZWC.jpg

UPP advokatbyrå

Upp Advokatbyrå är en liten och modern byrå. De är nischade på juridisk rådgivning inom offentlig upphandling. De arbetar ofta i komplexa ärenden och gillar krånglig juridik, men deras målsättning är att göra juridiken förståelig, lättillgänglig och tydlig. På så sätt vill de sänka tröskeln för att anlita en advokatbyrå i upphandlingsärenden – en fråga till dem ska inte behöva betyda långa krångliga promemorior med svårförståeligt språk som drar iväg i kostnad. 

 

Kontakt: Sara-Li Olovsson

Upp-Advokatbyrå-2.png
bottom of page