AVGIFTER

MEDLEMSAVGIFT

500 kr

SERVICEAVGIFT (AVDRAGSGILL)

        0-1 mkr: 1 % av årsomsättningen, dock minst 4 700 kr
       1-10 mkr: 17 600 kr       
    11-20 mkr: 24 700 kr       
    21-50 mkr: 31 600 kr
  51-100 mkr: 37 100 kr       
101-200 mkr: 44 100 kr       
      > 200 mkr: 60 100 kr