Introduktion till regelverket IVDR

  • Startade 18 maj
  • 5 990 svenska kronor
  • Online

Beskrivning av tjänsten

Vi befinner oss i övergångsperioden mellan det gamla EU-regelverket In Vitro Diagnostic Directive (IVDD) och det nya regelverket In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) som kommer att börja gälla fullt ut i maj 2022. Under denna introduktionskurs djupdyker vi i det nya regelverket för att lära oss om riskklassificering av in vitro-diagnostiska produkter, krav på kvalitetssystem och teknisk dokumentation, processen för CE-märkning med en notified body med mera.

Kommande sessioner

Kontaktuppgifter

support@houseelias.com