Swedish Labtech erbjuder utbildningar och seminarier relevanta för aktörer i branschen, såväl till våra medlemmar som till ickemedlemmar.

Image by Headway

VÅRA UTBILDNINGAR

Aktuella Utbildningar & SEMINARIER

 IVDR - Whats happening – latest updates – any news?

IVDR - Whats happening – latest updates – any news?