Swedish Labtech erbjuder utbildningar och seminarier relevanta för aktörer i branschen, såväl till våra medlemmar som till ickemedlemmar.

Image by Headway

VÅRA UTBILDNINGAR

Aktuella Utbildningar & SEMINARIER

Styrelse, VD- och revisorsansvar i aktiebolag

Styrelse, VD- och revisorsansvar i aktiebolag

Datum & Tid: 

Plats:

18 maj 2021 kl. 09.00-10.00

Digitalt

Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter

Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter

Datum & Tid: 

Plats:

20 maj 2021 kl. 08.30-14:00

Digitalt

Kvalitetsluckan mellan MDR/IVDR och ISO

Kvalitetsluckan mellan MDR/IVDR och ISO

Datum & Tid: 

Plats:

26 maj 2021 kl. 09.00-11.00

Digitalt

Offentlig upphandling i praktiken

Offentlig upphandling i praktiken

Datum & Tid: 

Plats:

27 & 28 maj kl. 08.45-11.30 (båda dagarna)

Digitalt