Swedish Labtech erbjuder utbildningar och seminarier relevanta för aktörer i branschen, såväl till våra medlemmar som till ickemedlemmar.

Image by Headway

VÅRA UTBILDNINGAR

Aktuella Utbildningar & SEMINARIER

New Updates in Drug Formulation & Bioavailability

New Updates in Drug Formulation & Bioavailability

Datum & Tid: 

Plats:

1 september 2021

Köpenhamn

The Future of Swedish & Danish Life Science

The Future of Swedish & Danish Life Science

Datum & Tid: 

Plats:

2 september 2021

Lund

Introduktion till kvalitetsledningssystem under MDR/IVDR

Introduktion till kvalitetsledningssystem under MDR/IVDR

Datum & Tid: 

Plats:

26-27 oktober 2021

Stockholm

Bioscience Research through Innovative Technologies

Bioscience Research through Innovative Technologies

Datum & Tid: 

Plats:

10 november 2021

Aula Medica