Swedish Labtech erbjuder utbildningar och seminarier relevanta för aktörer i branschen, såväl till våra medlemmar som till ickemedlemmar.

Image by Headway

VÅRA UTBILDNINGAR

Aktuella Utbildningar & SEMINARIER

Kraven för rollen som PRRC - Person Responsible Regulatory Compliance enligt MDR och IVDR

Kraven för rollen som PRRC - Person Responsible Regulatory Compliance enligt MDR och IVDR

Datum & Tid: 

Plats:

28 september 2021 kl. 9.00-12.00

Digitalt

Grundkurs i offentlig upphandling

Grundkurs i offentlig upphandling

Datum & Tid: 

Plats:

12-13 oktober 2021

Digitalt

Introduktion till regelverket In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR)

Introduktion till regelverket In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR)

Datum & Tid: 

Plats:

19 & 20 oktober 2021

Digitalt

Introduktion till kvalitetsledningssystem under MDR/IVDR

Introduktion till kvalitetsledningssystem under MDR/IVDR

Datum & Tid: 

Plats:

26-27 oktober 2021

Digitalt