Swedish Labtech erbjuder utbildningar och seminarier relevanta för aktörer i branschen, såväl till våra medlemmar som till ickemedlemmar.

Image by Headway

VÅRA UTBILDNINGAR

Aktuella Utbildningar & SEMINARIER

New Updates in Drug Formulation & Bioavailability

New Updates in Drug Formulation & Bioavailability

Datum & Tid: 

Plats:

1 september 2021

Köpenhamn

The Future of Swedish & Danish Life Science

The Future of Swedish & Danish Life Science

Datum & Tid: 

Plats:

2 september 2021

Lund

Kvalitetsluckan mellan MDR/IVDR och ISO

Kvalitetsluckan mellan MDR/IVDR och ISO

Datum & Tid: 

Plats:

23 september 2021 kl. 9.00-11.00

Digitalt

Kraven för rollen som PRRC - Person Responsible Regulatory Compliance enligt MDR och IVDR

Kraven för rollen som PRRC - Person Responsible Regulatory Compliance enligt MDR och IVDR

Datum & Tid: 

Plats:

28 september 2021 kl. 9.00-12.00

Digitalt