top of page

Swedish Labtech erbjuder utbildningar och seminarier relevanta för aktörer i branschen, såväl till våra medlemmar som till ickemedlemmar.

Image by Headway

VÅRA UTBILDNINGAR

Aktuella Utbildningar & SEMINARIER

Ändrade villkor och avtalstvister ur ett upphandlingsperspektiv

Ändrade villkor och avtalstvister ur ett upphandlingsperspektiv

Datum & Tid: 

Plats:

27 september kl. 08.30-09.30

Digitalt

Lunchseminarium: Nationell analys av patienter med KRAS-muterad lungcancer

Lunchseminarium: Nationell analys av patienter med KRAS-muterad lungcancer

Datum & Tid: 

Plats:

29 september kl. 12.00-12.45

Digitalt

Latest updates - In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) - gratis webinar

Latest updates - In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) - gratis webinar

Datum & Tid: 

Plats:

4 oktober kl. 08.30-09.30

Digitalt

LabDays 2023

LabDays 2023

Datum & Tid: 

Plats:

11 - 12 oktober 2023

Oslo

bottom of page