top of page
Male Scientist

VÄLKOMMEN TILL

SWEDISH LABTECH

Branschorganisationen för företag inom diagnostik, laboratorieutrustning, analys och bioteknik

Swedish Labtech är branschorganisationen för företag inom diagnostik, laboratorieutrustning, analys och bioteknik. Vi är cirka 80 medlemsföretag och företagen står för mer än 80 % av omsättningen i branschen.

Tillsammans med våra medlemsföretag driver vi laboratoriebranschens utveckling och arbetar för att skapa bättre förutsättningar i branschen. Vi för våra medlemmars talan i dialog med myndigheter, specialistföreningar, politiker och kunder och arbetar aktivt med de frågor som är av gemensamt intresse för företagen. Genom vår samverkan når vi bättre resultat än vad det enskilda företaget kan åstadkomma på egen hand.

Scientist in Laboratory

KONTAKT

Telefon: + 46 (0) 733 32 20 81
E-post: info@labtech.se 
Adress: Sjudargårdsvägen 35, Sigtuna

JURIDISK RÅDGIVNING

Som medlem i Swedish Labtech har du tillgång till juridisk rådgivning inom bl.a. offentlig upphandling, samverkansreglerna och annan affärsjuridik inom relevanta områden. Kontakta Therese Hazelius på +46 (0) 733 32 20 81 eller therese@labtech.se

bottom of page