top of page
istockphoto-1383464206-612x612.jpg

En framstående labteknikindustri för en hållbar
framtid där innovation och samarbete skapar
effektiva lösningar och ökad livskvalitet

Branschorganisationen för företag inom diagnostik,
analys, bioteknik och laboratorieutrustning

Swedish Labtech är branschorganisationen för företag inom diagnostik, laboratorieutrustning, analys och bioteknik.

 

Tillsammans med våra medlemsföretag driver vi labteknikindustrins utveckling och arbetar för att skapa bättre förutsättningar i branschen. Vi för våra medlemmars talan i dialog med myndigheter, specialistföreningar, politiker och kunder och arbetar aktivt med de frågor som är av gemensamt intresse för företagen. Genom samverkan skapar vi effektiva lösningar på branschens utmaningar. Tillsammans i Swedish Labtech är vi en starkare röst med möjlighet att påverka än vad det enskilda företaget kan åstadkomma på egen hand.

80st

Vi är cirka 80 medlemsföretag

80%

Företagen står för ca 80 procent

av omsättningen i branschen

Aktuella event

bottom of page