top of page
om oss_edited.jpg

Om oss

Swedish Labtech i korthet

Vi är branschorganisationen för företag inom diagnostik, laboratorieutrustning, analys och

bioteknik. Vi har cirka 80 medlemsföretag, vilka står för mer än 80 procent av omsättningen i branschen. Vi arbetar aktivt med de frågor som är av gemensamt intresse för företagen och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen. Ett nära samarbete mellan hälso- och sjukvården, forskningen, industrin och branschen är av största vikt och ger ett betydande mervärde, ökad säkerhet samt en hög effektivitet. Vår verksamhet riktar sig både internt till medlemmar och externt till medlemmarnas kunder och andra intressenter.

Om labtechbranschen

Swedish Labtech verkar inom forskning, diagnostik, tillverkningsindustri, laboratorieanalys

och sjukvård. Våra medlemmar utvecklar, tillverkar och säljer laboratorieinstrument,

reagens, kemikalier och komponenter för dessa sektorer. Gemensamt mål för branschens

aktörer är att förbättra livskvaliteten i vårt samhälle. Våra kunder finns inom läkemedels-, bioteknik-, miljöteknik- och kemisk industri, samt i forskning och IVD-diagnostik på sjukhus, i primärvård, på universitet, statliga institut och hos privata aktörer. 

Några av våra kundsegment

Akademisk forskning - på universitet, högskolor och sjukhus.

Biobanker 

Industriell forskning - laboratorier inom läkemedel, bioteknik, gruv-, trä-, livsmedels-, kemisk

industri och materialteknik.

Industriell produktion - fermentationsprocesser, antikroppsproduktion, vaccinframställning,

sterilisering, rengöring och desinfektion samt utrustning.

Klinisk diagnostik - laboratorier på sjukhus som t.ex. mikrobiologi, klinisk kemi, immunologi,

blodcentraler.

Kontroll- och analyslaboratorier - privata, kommunala och statliga, t ex hygienkontroll/analys i

vattenverk, reningsverk, på sjukhus, inom livsmedelsproduktion, kontroll av miljöfarliga

substanser och råvaror, produktionsprocesser och färdigprodukt.

Patientnära och självtester - utförs av vårdcentraler, läkarpraktiker eller av patienten själv.

Utbildning - på laboratorier inom skolor och universitet.

bottom of page