top of page
Medlemmar_edited.jpg

Medlemskap

Bli medlem i Swedish Labtech

Som medlem i Swedish Labtech har du tillgång till ett professionellt och branschspecifikt nätverk och expertis som gemensamt inverkar på hela branschen. Genom påverkan och samverkan skapar vi en starkare röst och position på marknaden för våra medlemsföretag och för labtechbranschen i stort.

 

Vi driver aktivt frågor som är av gemensamt intresse för våra medlemsföretag och genom samlade krafter inom tillsammans med våra medlemmar och nätverk av relevanta branschaktörer når vi resultat som enskilda företag inte kan åstadkomma på egen hand. Målet med vårt arbete inom Swedish Labtech är att skapa bästa möjliga villkor och förutsättningar för medlemsföretagen på marknaden. Som medlem hos oss är du med och påverkar och skapar tyngd i detta arbete.

Ett aktivt medlemskap

Ta plats i våra Fokus- och Expertgrupper! Som medlem i Swedish Labtech har du möjlighet

att vara med och påverka branschens utveckling genom arbetet som sker i våra

arbetsgrupper (i dagsläget finns 11 grupperingar att välja bland) inom bl.a. hållbarhet, innovation, upphandling och public affairs. Genom arbetet i våra grupper är ni också med och styr vilka frågor som Swedish Labtech ska driva och har ännu större möjlighet att påverka i frågor som är viktiga för just er verksamhet. Läs mer om hur ni engagerar er i våra Fokus- och Expertgrupper här (länk till fokusgrupperna)

Affärsetik

Vi arbetar kontinuerligt med affärsetiska frågor och har en egen affärskod som våra medlemmar åtar sig att följa. Branschen har även tecknat ett samverkansavtal med hälso- och sjukvården som skapar trygghet i samverkan med våra kunder. Ett medlemskap hos oss är därför en viktig kvalitetsstämpel som skapar förtroende hos era kunder och hos övriga aktörer i branschen.

Medlemsförmåner

Som medlem har ni tillgång till ett antal förmåner, t ex:

  • Kostnadsfri affärsjuridisk rådgivning (t ex arbetsrätt, avtalsrätt, immaterialrätt)

  • Kostnadsfri rådgivning inom offentlig upphandling

  • Rabatterade priser hos våra Partnerbyråer (inom bl.a. affärsjuridik, regulatory, patent)

  • Ett brett utbud av utbildningar och seminarier som ni deltar på till rabatterat pris eller helt kostnadsfritt

  • Deltagande på olika konferenser och möten till rabatterat pris eller helt kostnadsfritt

  • Tillgång till en mängd rabattavtal som alla anställda på medlemsföretaget kan använda sig av (inom bl.a. drivmedel och hotell) såväl i jobbet som privat

Vem kan bli medlem?

Medlemskap kan sökas av företag som verkar inom labtechindustrin och bedriver

verksamhet i Sverige genom att marknadsföra, tillverka, importera, distribuera och/eller

utveckla produkter och tjänster.

Vill du veta mer innan ni ansöker om medlemskap?

Hör av er till Swedish Labtechs VD Therese Hazelius

Om ni inte själva är ett life science företag, men har kunder inom life science industrin finns

istället möjlighet att bli Partner till Swedish Labtech. Läs mer om partnerskapet här

Ansök om att bli medlem här

Krävs PO-nummer?
bottom of page