top of page
iStock-155374807.jpg

Partners

Våra partners ingår i vårt branschnätverk och deltar i våra aktiviteter och bidrar med sin kunskap på olika sätt - ett värdefullt samabete för alla parter och en stor tillgång för Swedish Labtech och våra medlemsföretag!

Intresserad av vårt partnerskap?

Bokwall.png

Bokwall Rislund är en advokatbyrå specialiserad på konkurrensrätt, upphandlingsrätt och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning.

Kontakt: Per-Owe Arfwedson  

Cirio.png

Cirio är en affärsjuridisk byrå med spetskompetens inom bland annat operativ juridik, transaktioner, tvister, life science och digitalisering. Byrån har ett stort internationellt nätverk och nära samarbete med oberoende byråer över hela världen.

Kontakt: Hanna Tilus

CVZ Juridik.png

CvZ Juridik är en affärsorienterad juristbyrå med fokus på arbetsrättsligt och affärsjuridiskt stöd till företag. Byråns tjänster tillhandahålls vänder sig till såväl stora etablerade företag som till mindre snabbt växande bolag.

Kontakt: Alexander Clomén

dualia - life science marketing standard small.jpg

Dualia har genom AI-drivna strategier revolutionerat marknadsföring, kommunikation och kommersiell verksamhet för stora aktörer inom life science sektorn. Vår expertis inom AI och commercial excellence har hjälpt våra kunder att uppnå nya nivåer av kundengagemang och affärsutveckling. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som driver innovation och tillväxt.

Kontakt: Fredrik Holmboe

Magnus Josephson.png

Magnus Josephson är ett konsultföretag som arbetar med att utveckla och förbättra företagens försäljning till offentlig sektor. Företaget bistår verksamheter med lednings-, bidmanager- och försörjningsfrågor kopplat till den offentliga affären.

Kontakt: Magnus Josephson

Prevas.png

Prevas är ett teknikkonsultbolag med fokus på teknikutveckling och kvalitetssäkring inom life science. Bolaget erbjuder utvecklingstjänster av analys-, diagnostik-, IVD och MD instrument, enheter och system. 


Kontakt: Robert Törnhardt 

QAdvis.png

QAdvis är ett konsultbolag som stödjer kunder med In Vitro Diagnostiska medicintekniska produkter, genom hela den regulatoriska livscykelprocessen grundat i långvarig erfarenhet kring regelverk, standarder, guidelines samt kring effektiva arbetsmetoder och best practices.

Kontakt: Anna-Karin Areskog 

Röd - Scientificsolutions_logo_Red[83].png

Scientific Solutions är ett konsultbolag inom life science som arbetar med bemanning och rekrytering med fokus på regulatory affairs, QA, PV, medical affairs och compliance, samt stödjer kunder med medicintekniska produkter och In Vitro Diagnostiska produkter genom hela livscykeln. Bolaget erbjuder olika typer av behovsanpassade lösningar - från rekryteringar och konsultlösningar till ren outsourcing eller konsultuppdrag på projektbasis.

Kontakt: Lisa Warnroth 

StrömGullriksson.png

Advokatbyrån Gulliksson och patentbyrån Ström & Gulliksson erbjuder tillsammans ett komplett utbud av tjänster inom patenträtt, immaterialrätt, tvistelösning och affärsjuridik, kombinerat med specialistkompetenser inom olika teknikområden och branscher. 

Kontakt: Peter Ekstedt

The labyrinth.png

The Labyrinth är specialiserade på politisk rådgivning och Public Affairs. Byrån erbjuder tjänster såsom research, analys, strategisk rådgivning och genomförandestöd. Möten mellan politik och näringsliv, workshops och strategiska bedömningar är vanliga inslag i lelveranserna.

Kontakt: Joakim Kellner 

Upp Advokatbyrå.png

Upp Advokatbyrå  är en liten och modern byrå och nischade på juridisk rådgivning inom

offentlig upphandling. Byrån arbetar ofta i komplexa ärenden och gillar krånglig juridik, men deras målsättning är att göra juridiken förståelig, lättillgänglig och tydlig.

Kontakt: Sara-Li Olovsson 

bottom of page