top of page
iStock-155374807.jpg

Partnerskap

Bli partner till Swedish Labtech

Ett Partnerskap hos Swedish Labtech ger till er tillgång till hela vårt breda nätverk av

medlemsföretag och våra samarbetspartners i branschen. Genom access och exponering på

våra medlemsmöten och konferenser, ert engagemang i våra fokus- och expertgrupper,

utbildningar och seminarier kommer ni kunna knyta värdefulla kontakter och bredda ert

eget nätverk och kundbas. På vår eventsida på webben kommer vi lägga upp seminarier och

utbildningar som ni själva arrangerar och ni kommer även finnas med på vår Partnersida på

webben med er logga, information om ert företag och era tjänster samt kontaktuppgifter.

Avgift

Avgiften är 20 000 kr per år ex moms för 2023.

Ansökan Partnerskap

bottom of page