avtal & MALLAR

Nedan återfinns olika typer av avtal och allmänna bestämmelser som berör den laboratorietekniska branschen. 

Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentliga sektorn

Innan Swedish Labtech bildades var delar av nuvarande Swedish Labtech en del av branschföreningen IM-föreningen (nuvarande Svensk Elektronik) som arbetat fram villkoren nedan.

Allmänna leveransbestämmelser

Allmänna bestämmelser för leverans och montage och annan utrustning

Hyresavtal

Allmänna villkor för nyttjanderätt till programvara

Rätt att kopiera programvara

Allmänna villkor för nyttjanderätt till källkod

Rätt att upplåta nyttjanderätt

Serviceavtal

Underhållsavtal